Poskytované úkony

Základní úkony/péče poskytovaná Pečovatelskou službou

Tyto základní úkony jsou vymezené z. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a výše jejich úhrady je v souladu s prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb.:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
         Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
         Pomoc při oblékání, svlékání, včetně speciálních pomůcek
         Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
         Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
         Pomoc při úkonech osobní hygieny (včetně celkové koupele v domácnosti)
         Pomoc při celkové koupeli v Domově pro seniory (ambulantní služba)
         Pomoc při základní péči o vlasy a nehty (včetně holení)
         Pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
         Zajištění oběda/večeře odpovídající věku, zásadám racionální výživy a dietě
         Vydání oběda/večeře v jídelně DS
         Dovoz oběda/večeře
         Dovoz oběda/večeře do DPS
         Pomoc při přípravě jídla a pití
         Příprava a podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
         Běžný úklid, údržba domácnosti
         Pomoc při zajištění velkého úklidu (např. sezónní úklid)
         Donáška vody
         Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
         Běžné nákupy, max. ve 3 obchodech (max. 10 kg)
         Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení
         domácnosti, nákup nad 10 kg (max. 15 kg) nebo ve více jak 3 obchodech
         Pochůzky
         Praní a žehlení osobního/ložního prádla (při větším množství zprostředkování jiné
         služby) drobné opravy (přišití knoflíku, výměna prádelní gumy v kalhotách, …)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
         Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
          Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět

Fakultativní úkony/péče poskytovaná Pečovatelskou službou

Fakultativní úkony jsou stanoveny poskytovatelem a to nad rámec základních úkonů. Výše jejich úhrady může být stanovena až do výše skutečných nákladů:

Další péče o uživatele
        Dohled nad uživatelem
        Příprava uživatele k převozu na vyšetření nebo do zdravotnického zařízení
        Nácvik pohybu

Zajištění dalších potřeb uživatele
        Použití úklidových pomůcek poskytovatele (saponáty na okna, nádobí, aj.)
        Pomoc při údržbě hrobů
        Péče o domácího mazlíčka včetně venčení psů

Doprava
        Doprava vozidlem PS po Blatné, zpravidla spojená s úkonem „Doprovod“
        Doprava vozidlem PS mimo Blatnou, zpravidla spojená s úkonem „Doprovod“
        Přeprava věci včetně zpáteční cesty na středisko PS (max. zátěž 15 kg)

Ostatní úkony
        Ztráta, zničení nebo poškození jídlonosiče
        Nájem jídlonosiče (sada 2 ks)
        Telefonování telefonem Pečovatelské služby na žádost uživatele
        Vyřizování úředních záležitostí mimo základní poradenství
        Kopírování listin (A4) – jednostranný tisk
        Kopie jídelního lístku

 

 

Úhrady za jednotlivé úkony najdete v Sazebníku, zde

Fulltextové vyhledávání

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav

www.mesto-blatna.cz

Žádost k poskytnutí pečovatelské služby

Aktuální žádost o PS

 

2.jpg

Návštěvnost stránek

115001