Půjčovna kompenzačních pomůcek

 

Komu je služba určena

Kompenzační pomůcky jsou pronajímány uživatelům Pečovatelské služby a dalším osobám bez omezení věku, kteří z důvodu nepříznivého zdravotního stavu (event. po operaci, při poúrazové rehabilitaci) potřebují některou z kompenzačních pomůcek.

 

Kdy službu poskytujeme

  •  od pondělí do pátku (v pracovních dnech) od 7.00 – 14.30 hodin 

             v Domě s pečovatelskou službou

             kontaktní pracoviště - Tyršova 436, Blatná

             sklad pomůcek - Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, Blatná

 

Co nabízíme

  • poskytování základního sociálního poradenství v oblasti výběru
  • nákupu a možností preskripce rehabilitačních a edukačních pomůcek
  • praktická pomoc při výběru vhodné pomůcky, její předvedení a zácvik
  • pronájem pomůcek za úhradu, která je použita především na renovaci, výměnu nefunkčních a nákup nových pomůcek
  • nájem je možný i na krátkou dobu např. pro vyzkoušení a správnou odpovídajícího typu pomůcky pro konkrétní situace a prostředí nebo pro převoz k lékaři, na návštěvu ...

 

Jakým způsobem služba probíhá

Zájemce zpravidla telefonicky kontaktuje Půjčovnu kompenzačních pomůcek. Společně pak sjednají místo a čas předání pomůcky (Dům s pečovatelskou službou nebo Domov pro seniory). Pokud zájemci kompenzační pomůcka vyhovuje, uzavře smlouvu o nájmu kompenzační pomůcky a to na dobu určitou, kterou si sám určí. Tuto dobu je možné po vzájemné dohodě prodloužit. Součástí smlouvy je také nájemní řád a v této chvíli již nájemce je seznámen s provozem pomůcky. Nájemce je povinen uhradit nájemné za celou dobu nájmu, a to nejpozději do 10. dne od předání kompenzační pomůcky.

 

Ukončení nájmu

Jestliže pominul důvod, pro který si nájemce pomůcku pronajal, kontaktuje sociální pracovnici nebo vedoucí Pečovatelské služby a kompenzační pomůcku vrátí. Pokud se jedná o předčasné vrácení, nájemci je pak vrácena poměrná částka z nájmu.

 

Kontakty:

Sociální pracovnice

Bc. Michaela Valášková, 775 196 343

pecovatelska.dsblatna@seznam.cz

 

Vedoucí Pečovatelské služby

Kateřina Jandečková, DiS., 773 497 591

pecovatelska.dsblatna@seznam.cz

Fulltextové vyhledávání

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav

www.mesto-blatna.cz

Žádost k poskytnutí pečovatelské služby

Aktuální žádost o PS

 

2.jpg

Návštěvnost stránek

115001