Navigace

Obsah

Domov pro seniory Blatná

Domov pro seniory zřizuje Město Blatná jako svoji příspěvkovou organizaci, jejímž úkolem je provozování pobytové a terénní sociální služby.

Domov pro seniory poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen ZSS) ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, § 40 ZSS pečovatelskou službu a dle ustanovení § 49 ZSS domov pro seniory, naplňuje standardy kvality sociálních služeb a průběžně zvyšuje kvalitu poskytované služby. Poskytování sociálních služeb je v souladu s platnou legislativou, s provozními možnostmi zařízení a v souladu s registrací. 

Sociální služba domov pro seniory je poskytována 24 hodin denně, 365 dní v roce, odborným a kvalifikovaným personálem. Kapacita služby je 89 lůžek.

Poslání domova pro seniory

Poskytujeme kvalitní pobytové sociální, ošetřovatelské a zdravotní služby seniorům, kteří potřebují velkou míru podpory a pomoci při zvládání běžných denních činností. Umožňujeme klientům důstojně a harmonicky prožít stáří ve vlídném, bezpečném a motivujícím prostředí. Náš klient je ve středu veškerého dění, podporujeme jeho schopnosti, individuální potřeby, přání a rozvíjíme mezigenerační vztahy.

 

Služby domova

Okruh osob, pro které jsou služby domova určeny

Služby domova nejsou určeny

 

Mapa pracoviště:

Mapa