Navigace

Obsah

Ošetřovatelská péče

Klientům je poskytována komplexní ošetřovatelská péče se zaměřením na udržení, podporu a zachování nebo navrácení zdraví a soběstačnosti, uspokojování biologických, psychosociálních potřeb. Ošetřovatelská péče je poskytována formou zvláštní ambulantní péče podle zvláštního právního předpisu a ošetřovatelských standardů.

Ošetřovatelská péče je poskytována prostřednictvím zaměstnanců Domova pro seniory, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Jsou to všeobecné registrované sestry a praktická sestra, která pracuje pod dohledem všeobecné registrované sestry. Úsek Zdravotně ošetřovatelské péče řídí vedoucí - vrchní sestra s magisterským vzděláním.

Domov není zdravotnickým zařízením, nemůžeme tedy garantovat nemocniční způsob zdravotní péče. Rozsah péče je omezen podmínkami zákona a technickými podmínkami zařízení. Pojišťovnou nehrazenou ošetřovatelskou péči poskytujeme v maximální možné míře limitované počtem zdravotnických pracovníků. Úkony ošetřovatelské péče, které jsou podmíněny indikací lékaře, je možné provádět pouze v mezích, které praktický lékař určí.

Ošetřovatelská péče je prováděna nepřetržitě, 24 hodin denně. V denním provozu jí zajišťují tři všeobecné sestry. Noční služba je zajištěna 1 všeobecnou sestrou s registrací.

Odborné rehabilitační úkony poskytuje jeden diplomovaný fyzioterapeut na rehabilitačním pracovišti nebo na pokoji klienta, a to pouze na základě ordinace odborného lékaře.

Všeobecná sestra ve spolupráci s lékařem zajišťuje klientům termíny vyšetření u lékařů  specialistů, zajišťuje písemnou zdravotní dokumentaci, podklady k vyúčtování zdravotním pojišťovnám, laboratorní vyšetření, přístrojové vyšetření, asistenci při lékařských výkonech anebo některé výkony sama provádí. Podílí se na edukaci klientů (např. diabetiků), na poradenství ve správné výživě, ke snížení hmotnosti, při poruchách lipidového metabolismu, při inkontinenci, při ošetřování stomií a chronických ran.

Mezi poskytovatelem péče a zdravotními pojišťovnami je uzavřena „Zvláštní smlouva “ týkající se poskytování a úhrady ošetřovatelské péče pojištěncům žijícím v Domově pro seniory.

Výkon ošetřovatelské péče se řídí zákonem 48/1997 Sb, o veřejném zdravotním pojištění, dál  zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče  a souvisejícími předpisy.