Navigace

Obsah

Poskytované služby

Tyto základní úkony jsou vymezené zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a výše jejich úhrady je v souladu s prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb., v platném znění:

Služby hrazené z vlastních příjmů uživatele (např. z důchodu)

Služby hrazené z příspěvku na péči

 

Fakultativní služby

Fakultativní (nenárokové) služby jsou stanoveny poskytovatelem, a to nad rámec základních služeb. Výše jejich úhrady může být stanovena až do výše skutečných nákladů:

 

Sazebníky ke stažení zde