Navigace

Obsah

Poskytované činnosti

Základní úkony/péče poskytovaná Pečovatelskou službou

Tyto základní úkony jsou vymezené z. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a výše jejich úhrady je v souladu s prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb.:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy    

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím


Fakultativní činnosti poskytovaná Pečovatelskou službou

Fakultativní (nenárokové činnosti mohou být poskytovány pouze tehdy, jsou-li využívány činnosti základní. Při přepravě více klientů se úhrada rozpočítává poměrnou částí.

Zajištění dalších potřeb uživatele

Doprava

Ostatní úkony

 

Úhrady za jednotlivé úkony najdete Sazebníku Ps v sekci Dokumenty ke stažení.