Navigace

Obsah

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Komu je služba určena

Kompenzační pomůcky jsou pronajímány uživatelům Pečovatelské služby a dalším osobám bez omezení věku, kteří z důvodu nepříznivého zdravotního stavu (event. po operaci, při poúrazové rehabilitaci) potřebují některou z kompenzačních pomůcek.


Kdy službu poskytujeme

od pondělí do pátku (v pracovních dnech) od 7.00 – 14.30 hodin v Domě s pečovatelskou službou

Kontaktní pracoviště - Tyršova 436, Blatná

Sklad pomůcek - Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, Blatná


Sazebník

Ke stažení ZDE (209.92 kB)


Co nabízíme


Jakým způsobem služba probíhá

Zájemce zpravidla telefonicky kontaktuje Půjčovnu kompenzačních pomůcek. Společně pak sjednají místo a čas předání pomůcky (Dům s pečovatelskou službou nebo Domov pro seniory). Pokud zájemci kompenzační pomůcka vyhovuje, uzavře smlouvu o nájmu kompenzační pomůcky a to na dobu určitou, kterou si sám určí. Tuto dobu je možné po vzájemné dohodě prodloužit. Součástí smlouvy je také nájemní řád a v této chvíli již nájemce je seznámen s provozem pomůcky. Nájemce je povinen uhradit nájemné za celou dobu nájmu, a to nejpozději do 10. dne od předání kompenzační pomůcky.


Ukončení nájmu

Jestliže pominul důvod, pro který si nájemce pomůcku pronajal, kontaktuje sociální pracovnici nebo vedoucí Pečovatelské služby a kompenzační pomůcku vrátí. Pokud se jedná o předčasné vrácení, nájemci je pak vrácena poměrná částka z nájmu.


Kontakty:

Sociální pracovnice

Bc. Tereza Dostálová  tel. 773 497 591

pecovatelska@domovblatna.cz

 

Vedoucí Pečovatelské služby

Bc. Michaela Valášková tel. 775 196 343

pecovatelska@domovblatna.cz