Obsah

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službouTyršova 436, 388 01 Blatná
 
Naši pomoc zajišťujeme také uživatelům v Domě s pečovatelskou službou. Na této adrese najdete i kancelář Pečovatelské služby.
 
Dům s pečovatelskou službou (DPS) je majetkem Města Blatná. Byty jsou určeny pro seniory a zdravotně postižené občany se sníženou soběstačností právě kvůli jejich věku nebo zdravotnímu stavu.  Žádost o umístění do DPS se podává na sociálním odboru Městského úřadu a o přidělení bytu rozhoduje Rada města.
 
V domě je celkem 39 bytů. V přízemí je kancelář pečovatelské služby. Ve 4. podlaží kulturní místnost, kde se uskutečňují různá společná setkání, besedy, přednášky, dětská představení, apod.
 
V blízkosti DPS je městský úřad, obchod s potravinami, pošta, restaurace a také Domov pro seniory, kam mohou obyvatelé DPS chodit na různé společenské akce, jako je například – Masopustní veselice, Posvícenská zábava, Blatenská rolnička, apod. Podrobný měsíční přehled zájmové činnosti je zveřejněn v sekci "naše služby" pod zájmovou činností.