Obsah

Poskytované úkony

Základní úkony/péče poskytovaná Pečovatelskou službou

Tyto základní úkony jsou vymezené z. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a výše jejich úhrady je v souladu s prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb.:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • Pomoc při oblékání, svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny (včetně celkové koupele v domácnosti)
 • Pomoc při celkové koupeli v Domově pro seniory (ambulantní služba)
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty (včetně holení)
 • Pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy    

 • Zajištění oběda/večeře odpovídající věku, zásadám racionální výživy a dietě
 • Vydání oběda/večeře v jídelně DS
 • Dovoz oběda/večeře
 • Dovoz oběda/večeře do DPS
 • Pomoc při přípravě jídla a pití 
 • Příprava a podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Běžný úklid, údržba domácnosti
 • Pomoc při zajištění velkého úklidu (např. sezónní úklid)
 • Donáška vody
 • Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • Běžné nákupy, max. ve 3 obchodech (max. 10 kg)
 • Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, nákup nad 10 kg (max. 15 kg) nebo ve více jak 3 obchodech
 • Pochůzky
 • Praní a žehlení osobního/ložního prádla (při větším množství zprostředkování jiné služby) drobné opravy (přišití knoflíku, výměna prádelní gumy v kalhotách, …)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 • Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět

Fakultativní úkony/péče poskytovaná Pečovatelskou službou

Fakultativní úkony jsou stanoveny poskytovatelem a to nad rámec základních úkonů. Výše jejich úhrady může být stanovena až do výše skutečných nákladů:

Další péče o uživatele

 • Dohled nad uživatelem
 • Příprava uživatele k převozu na vyšetření nebo do zdravotnického zařízení
 • Nácvik pohybu

Zajištění dalších potřeb uživatele

 • Použití úklidových pomůcek poskytovatele (saponáty na okna, nádobí, aj.)
 • Pomoc při údržbě hrobů
 • Péče o domácího mazlíčka včetně venčení psů

Doprava

 • Doprava vozidlem PS po Blatné, zpravidla spojená s úkonem „Doprovod“
 • Doprava vozidlem PS mimo Blatnou, zpravidla spojená s úkonem „Doprovod“ 
 • Přeprava věci včetně zpáteční cesty na středisko PS (max. zátěž 15 kg)

Ostatní úkony

 • Ztráta, zničení nebo poškození jídlonosiče
 • Nájem jídlonosiče (sada 2 ks)
 • Telefonování telefonem Pečovatelské služby na žádost uživatele
 • Vyřizování úředních záležitostí mimo základní poradenství
 • Kopírování listin (A4) – jednostranný tisk
 • Kopie jídelního lístku

 

Úhrady za jednotlivé úkony najdete v Sazebníku, zde