Navigace

Obsah

Poslání domova pro seniory v Blatné

Poskytujeme kvalitní pobytové sociální, ošetřovatelské a zdravotní služby seniorům, kteří potřebují velkou míru podpory a pomoci při zvládání běžných denních činností. Umožňujeme klientům důstojně a harmonicky prožít stáří ve vlídném, bezpečném a motivujícím prostředí. Náš klient je ve středu veškerého dění, podporujeme jeho schopnosti, individuální potřeby, přání a rozvíjíme mezigenerační vztahy.

Veřejný závazek

Domov pro seniory zřizuje Město Blatná jako svoji příspěvkovou organizaci, jejímž úkolem je provozování pobytové a terénní sociální služby.

Domov pro seniory poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen ZSS) ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, § 40 ZSS pečovatelskou službu a dle ustanovení § 49 ZSS domov pro seniory, naplňuje standardy kvality sociálních služeb a průběžně zvyšuje kvalitu poskytované služby. Poskytování sociálních služeb je v souladu s platnou legislativou, s provozními možnostmi zařízení a v souladu s registrací. 

Sociální služba domov pro seniory je poskytována 24 hodin denně, 365 dní v roce, odborným a kvalifikovaným personálem. Kapacita služby je 89 lůžek.

 


Okruh osob, pro které jsou služby domova určeny

Služby domova nejsou určeny:


Cíle služby:


Zásady služby:

          Pracujeme v týmu, zaměstnance vedeme k odbornosti a odpovědnosti za kvalitu    

          poskytované služby. Zajišťujeme činnost sociální služby ve spolupráci s klientem, 

          případně jeho rodinou, blízkými, odborníky a dalšími institucemi.

 


 


 


 

Domov pro seniory je řádným členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Zřizovatel: Město Blatná, ředitel: Mgr. Hana Baušová, IČO: 00668109

DOMOV PRO SENIORY, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01  Blatná

Podporovatel a donátor: Jihočeský kraj - Krajský úřad Jihočeského kraje,  České Budějovice