Obsah

Poskytované služby

Tyto základní úkony jsou vymezené zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a výše jejich úhrady je v souladu s prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb., v platném znění:

 • základní sociální poradenství
 • ubytování  
 • stravování
 • zdravotní a ošetřovatelské úkony
 • běžné rehabilitační úkony
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • fakultativní (nenárokové) služby

Služby hrazené z vlastních příjmů uživatele (např. z důchodu)

 • ubytování
 • stravování
 • fakultativní (nenárokové) služby

Služby hrazené z příspěvku na péči

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Fakultativní služby

Fakultativní (nenárokové) služby jsou stanoveny poskytovatelem, a to nad rámec základních služeb. Výše jejich úhrady může být stanovena až do výše skutečných nákladů:

 • doprava klienta služebním vozidlem poskytovatele k lékaři, pokud uživatel není příjemcem příspěvku na péči
 • kopírování, tisk – černobíle, barevně

 

Sazebníky ke stažení zde