Obsah

Pečovatelská služba Domova pro seniory v Blatné

Naše poslání

Posláním pečovatelské služby v Blatné je poskytovat terénní a sociální službu uživatelům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Podporujeme své uživatele tak, aby mohli co nejdéle setrvat doma a žít kvalitní život v kruhu svých blízkých a přátel, bez nutnosti trvalé podpory druhé osoby. Naše pomoc a podpora vychází z individuálních přání, potřeb a zvyklostí uživatelů, snaží se respektovat a zachovávat důstojnost a základní lidská práva.

Pečovatelská služba - forma pomoci

 • terénní forma = pomoc zajišťujeme v domácnostech uživatelů
 • ambulantní forma = nabízíme pomoc uživatelům pečovatelské služby s hygienou ve vyčleněné koupelně Domova pro seniory

Komu je pečovatelská služba určena

 • seniorům
 • osobám s chronickým onemocněním
 • osobám s chronickým duševním onemocněním
 • osobám se zdravotním postižením
 • osobám s tělesným postižením
 • osobám s jiným zdravotním postižením (zahrnuje i osoby s dočasným zdravotním omezením)
 • rodinám s dítětem/dětmi

Pečovatelská služba je poskytována osobám bez omezení věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu nepříznivé sociální situace a potřebují pomoc jiné osoby nebo jinou osobní podporu, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci.

Okamžitá kapacita pečovatelské služby je 4 uživatelé v daný okamžik.

Komu služba není určena

 • osobám, které nesplňují výše uvedené podmínky
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, případně trvalou a stálou 24 hodinovou ošetřovatelskou péči

Pečovatelská služba může zájemce odmítnout pokud,

 • neposkytuje sociální službu, o kterou žádá
 • nemá dostatečnou kapacitu pro poskytování pečovatelské služby
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Kde a kdy službu poskytujeme

Službu zajišťujeme na území města Blatná a v jeho přilehlých osadách (Blatenka, Čekanice, Drahenický Málkov, Hněvkov, Jindřichovice, Milčice, Řečice a Skaličany) a v dalších obcích ve správním obvodu města Blatná (Bělčice, Bezdědovice, Bratronice, Březí, Buzice, Čečelovice, Hajany, Hornosín, Chlum, Chobot, Kadov, Kocelovice, Lažánky, Lažany, Lnáře, Lom, Mačkov, Myštice, Předmíř, Sedlice, Škvořetice, Tchořovice, Uzenice, Uzeničky, Záboří).

Terénní službu poskytujeme každý den:
 • pondělí - pátek (pracovní dny)          6:30 - 19:00
 • sobota a neděle včetně svátků         7:30 - 13:30
Ambulantní službu v Domově pro seniory poskytujeme pouze ve všední dny:
 • 8:00 - 10:00 a 13:00 - 15:00

Hlavním cílem naší služby je, aby naši uživatelé setrvali co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, aby mohli i nadále naplňovat své cíle a přání, uchovávat své stávající schopnosti a zachoval si zvyklosti a sociální kontakty s okolím. 
 

V pohodlí Vašeho domova Vám 

 • pomůžeme při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomůžeme při osobní hygieně nebo poskytneme podmínky pro osobní hygienu (například asistované koupele v Domově pro seniory)
 • poskytneme stravu nebo pomůžeme při zajištění a přípravě stravy
 • pomůžeme při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkujeme kontakt se společenským prostředím
 • nabídneme další služby za úhradu

 

Mapa pracovišť:

Bod 1 – pracoviště Pečovatelské služby – DPS, Tyršova 436, Blatná

Bod 2 – místo výkonu ambulantní služby – DS, tř. T. G. Masaryka 272, Blatná

mapa