Obsah

Jak požádat o pobytovou službu

Vážení zájemci o pobytovou sociální službu,

služby domova pro seniory jsou určeny zejména osobám starším 60 let se sníženou soběstačností, které pro svůj věk, zdravotní stav nebo sociální situaci potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a nemohou dále žít ve svém přirozeném prostředí. Osobám mladším mohou být služby poskytnuty po zvážení a posouzení jejich individuálních potřeb a sociální situace.

Sociální služby domova jsou určeny

 • seniorům, kteří potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných denních činností
 • seniorům částečně nebo zcela imobilním
 • seniorům s chronickým onemocněním

Sociální služby domova nejsou určeny

 • soběstačným seniorům
 • seniorům, kteří jsou závislí na alkoholu či jiných návykových látkách
 • seniorům s mentálním postižením
 • seniorům s poruchami osobnosti a těžkým duševním onemocněním


Dle § 36 vyhlášky MPSV 505/2006 Sb., může být zájemce o poskytování pobytové služby odmítnut z těchto důvodů

 • zdravotní stav seniora vyžaduje léčení nebo trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • senior trpí akutní infekční chorobou

 • chování seniora by z důvodu duševního onemocnění narušovalo závažným způsobem kolektivní soužití v domově

 • využití „ochranné lhůty“ pro poskytovatele 6 měsíců, v níž může poskytovatel odmítnout uzavřít smlouvu s bývalým uživatelem, kterému byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností plynoucích ze smlouvy, případně ve smlouvě uvedených vnitřních pravidlech domova

Sociální pracovnice jsou pověřeny jednat se zájemci o službu a Vám ochotně zodpoví všechny Vaše dotazy na telefonu 380 706 213 nebo mailem na adrese: socialni@domovblatna.cz

Žádosti přijímáme kompletně vyplněné společně s Vyjádřením lékaře o zdravotním stavu. Žádosti zasílejte poštou, mailem nebo přineste sociálním pracovnicím do domova pro seniory.

Vaši žádost sociální pracovnice zkontrolují, předají Komisi pro výběr žadatelů, kde je žádost do 1 týdne posouzena a zařazena do Evidence žadatelů. V případě volné kapacity v domově, budete informování o možnosti zahájení poskytování služby.

Pravidla komise pro posouzení žádosti

Sociální situace žadatele

 • žadatel žije osamoceně, nemá osoby blízké a nemá zajištěnu péči 

  nebo žije osamoceně, má osoby blízké a nemá zajištěnu péči     25 bodů

 • žadatel žije s rodinou, nemá zajištěnu péči                                       20 bodů
 • žadatel žije osamoceně, má zajištěnou péči                                     15 bodů
 • žadatel žije s rodinou, má zajištěnou péči                                         10 bodů
 • žadatel je umístěn v jiném pobytovém zařízení sociálních služeb  5 bodů     

   Naléhavost žádosti

 • žádost akutní                                                                                          10 bodů
 • preventivní                                                                                                 0 bodů

   Místo trvalého bydliště

 • Blatná a osady města (bydlí déle než 24 měsíců)                                                                                                      5 bodů
 • obce ve správním obvodu ORP Blatná                                               10 bodů  
 • Jihočeský kraj                                                                                           5 bodů
 • ostatní kraje                                                                                               0 bodů

                                                                                    

Co s sebou do domova pro seniory

Prosíme, nezapomeňte:

1. Občanský průkaz

2. průkaz zdravotního pojištění

3. rozhodnutí o příspěvku na péči

5. léky a léčiva a jejich platný rozpis  užívání– POTVRZENÝ OD LÉKAŘE!!!

6. pomůcky, které denně používáte:

 • kompenzační a jiné pomůcky – naslouchadlo, brýle, hole
 • inkontinenční pomůcky
 • elastická obinadla pokud je používáte

muži – vlastní elektrický holicí strojek

 

Doporučujeme:

Toaletní potřeby:     mýdlo nebo tělový šampon, vlasový šampon, zubní pasta a kartáček, lepidlo a tablety na čištění zubní protézy, kelímek na zubní protézu, tělové mléko nebo krém, toaletní papír, papírové utěrky, malé umyvadlo (lavůrek) a další toaletní potřeby podle zvyklostí -  prosíme, průběžně doplňovat                                             

Oblečení dle vašich zvyklostí, například:

Spodní prádlo:                      košilky /nátělníky                                                          5 ks

                                               kalhotky /trenýrky                                                        10 ks

Noční prádlo:                       noční košile /pyžama (nejlépe bavlněná)                   5 ks

Vrchní oděv:                         šaty, sukně, zástěry, svetry, kalhoty,

            saka, vesty, legíny, kabát /zimní bunda

            tepláková souprava                                                        3 ks

                                                rukavice, čepice                                                              1 ks

                                                šátky                                                                                 3 ks

                                                 ponožky, podkolenky (i teplé), punčochy                10 párů

                                   

Obuv:                                    domácí obuv - upřednostňujeme sandály s páskem kolem paty

                                              vycházková obuv                                                      1 pár

Ostatní:                                 kapesníky                                                                   20 ks

                                               mycí žínky                                                                   10 ks

                                               ručníky                                                                           8 ks

                                               osušky                                                                            3 ks

                                               utěrka                                                                              4 ks

                                               hrníček nebo sklenka                                                    2 ks

                                               čajová lžička                                                                   2 ks

                                               desertní talířek                                                                2 ks

Pokud je to možné, oděvy dodejte 1 -  2dny předem, abychom měli dostatek času k jejich diskrétnímu označení zažehlovacím štítkem.

Dále vezměte s sebou dle svého uvážení:

 • fotografie a obrázky
 • milé předměty a oblíbené drobnosti
 • televizor, rádio, budík, nástěnné hodiny

Naším přáním je, aby se Váš blízký cítil v domově od prvních dnů bezpečně, abychom mu usnadnili lépe přijmout novou životní situaci. Prosíme  Vás o spolupráci při vyplnění životního příběhu, životní cesty a denních zvyklostí, přání, očekávání, případně obav z nového prostředí.

Sociální pracovnice domova pro seniory